Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində OBYEKT sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[lat. objectum – şey]
1. fəls. Bizdən kənarda və şüurumuzdan asılı olmayaraq mövcud olan xarici aləm, maddi varlıq.
2. Hər hansı bir şəxsin fəaliyyətinin, diqqətinin və s. yönəldildiyi hadisə, şey; hədəf, mövzu, bəhs. Tədqiqat obyekti. Müşahidə obyekti.
3. Müəssisə, tikinti, yaxud bir şeyin təsərrüfat və ya müdafiə əhəmiyyəti olan ayrıca vahidi. Müdafiə obyekti. Tikinti obyekti. – [Aslan:] ..Belə böyük obyektlərdə işləməyə varam. S.Rəhman. ..Burda nə hərbi obyekt vardı; nə anbar, nə qoşun bölməsi. R.Rza.
← O-BU

is. Hər kəs, adamlar. Ondan-bundan soruşmaq.

OBYEKTİ́V₁ →

sif. [lat. objectivus – şeyə aid olan] 1.