Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

OBYEKTİ́V₂

[lat.] Optik cihazın, baxılan və ya fotoşəkli çəkilən şeyə yönəldilmiş bir və ya bir neçə linzadan ibarət hissəsi. Fotoaparatın obyektivi. Mikroskopun obyektivi.

Həmin söz digər lüğətlərdə: