ÖFKƏLƏNMƏK

f. Hirslənmək, hiddətlənmək, qəzəblənmək, hiddətə gəlmək.