ÖGƏC

is. Üçyaşar erkək qoyun. Toğlu birillik, şişək ikiillik, ögəc üçillik olardı. H.Sarabski.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

ÖGƏC сущ. диал. трёхгодовалый баран ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan