Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÖHDƏÇİLİK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

bax öhdəlik.
Bütün trestimiz üzərinə yeni öhdəçiliklər götürür. M.İbrahimov.
[Fərəc kişi:] İndi də öhdəçilik götürüblər ki, biçini iki günə qurtarsınlar. Q.İlkin.

← ÖHDƏÇİ

is. Hər hansı bir işi görməyə, yerinə yetirməyə söz verən, üzərinə təəhhüd götürən adam

ÖHDƏLİK →

is. Mütləq yerinə yetirilməli olan iş; öhdəçilik. Üzərinə öhdəlik götürmək. Öhdəlik şərəflə yerinə yetirildi