Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÖHDƏLİK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Mütləq yerinə yetirilməli olan iş; öhdəçilik. Üzərinə öhdəlik götürmək. Öhdəlik şərəflə yerinə yetirildi.
← ÖHDƏÇİLİK

bax öhdəlik. Bütün trestimiz üzərinə yeni öhdəçiliklər götürür. M.İbrahimov. [Fərəc kişi:] İndi də öhdəçilik götürüblər ki, biçini iki günə qurtarsınl

ÖHÖ →

təql. Öskürərkən çıxan səs