Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÖKCƏ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Ayaqqabı altının topuq altına düşən hündür hissəsi; daban.
← ÖHÖ-ÖHÖ

təql. Öskürərkən çıxan səs

ÖKSÜZ →

is. 1. Yetim. Ta uşaqlıqdan öksüz qalmış Gülzar öz kor anası ilə yoxsul qardaşı Aslanın himayəsində yaşayırdı