Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÖKSÜZ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is.
1. Yetim.
Ta uşaqlıqdan öksüz qalmış Gülzar öz kor anası ilə yoxsul qardaşı Aslanın himayəsində yaşayırdı. C.Cabbarlı.

// məc. Kimsəsiz, baxımsız. Öksüz uşaq.
2. məc. Uğursuz, bədbəxt, talesiz.
Əsrinin öksüzüdür dahilər. H.Cavid.
Öksüz taleyimtək gecikdin nədən? Karvanqıran doğdu, görünmədin sən. C.Cabbarlı.

← ÖKCƏ

is. Ayaqqabı altının topuq altına düşən hündür hissəsi; daban

ÖKSÜZLÜK →

is. Yetimlik. // Kimsəsizlik. Baxdım ki, sürünməyin sonu yoxdur, buraxdım; Qapadım bir məzara öksüzlüyün daşını