Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÖKSÜZLÜK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Yetimlik.
// Kimsəsizlik.
Baxdım ki, sürünməyin sonu yoxdur, buraxdım; Qapadım bir məzara öksüzlüyün daşını. A.İldırım.

← ÖKSÜZ

is. 1. Yetim. Ta uşaqlıqdan öksüz qalmış Gülzar öz kor anası ilə yoxsul qardaşı Aslanın himayəsində yaşayırdı

ÖKÜZ →

is. 1. İş heyvanı kimi istifadə edilən buğa. Təpəl öküz. Öküzləri arabaya qoşmaq. – …Kiçik çobanlar öküzlərə minib, malları evə sarı qovurdular