Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÖKÜZ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is.
1. İş heyvanı kimi istifadə edilən buğa. Təpəl öküz. Öküzləri arabaya qoşmaq.
– …Kiçik çobanlar öküzlərə minib, malları evə sarı qovurdular. H.Nəzərli.
Güneyləri şumlamaq üçün kotana öküz qoşurdular. B.Bayramov.

2. məc. Çox yekə, nahamar, zorba adam haqqında.
// məc. Qaba, kobud, qanmaz adam haqqında.
◊ Öküzün böyüyü pəyədədir zar. – işin çətini hələ daldadır, cəncəl hələ qurtarmayıb.
[Sara bibi:] Hələ öküzün böyüyü pəyədədir. Qantəmir.

← ÖKSÜZLÜK

is. Yetimlik. // Kimsəsizlik. Baxdım ki, sürünməyin sonu yoxdur, buraxdım; Qapadım bir məzara öksüzlüyün daşını

ÖKÜZGÖZÜ →

is. bot. Sarı çiçəkləri təbabətdə işlədilən ot bitkisi