Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÖKÜZGÖZÜ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. bot. Sarı çiçəkləri təbabətdə işlədilən ot bitkisi.
← ÖKÜZ

is. 1. İş heyvanı kimi istifadə edilən buğa. Təpəl öküz. Öküzləri arabaya qoşmaq. – …Kiçik çobanlar öküzlərə minib, malları evə sarı qovurdular

ÖKÜZLÜK →

is. Yekəlik, nahamarlıq, zorbalıq (adam haqqında). // məc. Qabalıq, kobudluq, qanmazlıq