Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÖKÜZLÜK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Yekəlik, nahamarlıq, zorbalıq (adam haqqında).
// məc. Qabalıq, kobudluq, qanmazlıq.
← ÖKÜZGÖZÜ

is. bot. Sarı çiçəkləri təbabətdə işlədilən ot bitkisi

ÖLÇDÜRMƏ →

“Ölçdürmək”dən f.is