Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÖLÇDÜRMƏ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Ölçdürmək”dən f.is.
← ÖKÜZLÜK

is. Yekəlik, nahamarlıq, zorbalıq (adam haqqında). // məc. Qabalıq, kobudluq, qanmazlıq

ÖLÇDÜRMƏK →

icb. Ölçməyə məcbur etmək, yaxud xahiş edərək ölçmə işi gördürmək