Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÖLÇDÜRMƏK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

icb. Ölçməyə məcbur etmək, yaxud xahiş edərək ölçmə işi gördürmək.
← ÖLÇDÜRMƏ

“Ölçdürmək”dən f.is

ÖLÇMƏ →

“Ölçmək”dən f.is