Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÖLÇMƏ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Ölçmək”dən f.is.
← ÖLÇDÜRMƏK

icb. Ölçməyə məcbur etmək, yaxud xahiş edərək ölçmə işi gördürmək

ÖLÇMƏK →

f. 1. Bir şeyin ölçüsünü, miqdarını qəbul olunmuş vahidlər əsasında müəyyən etmək, müəyyənləşdirmək. Südü ölçmək