Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÖLÇÜB-BİÇMƏ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Ölçüb-biçmək”dən f.is.
← ÖLÇÜ-BİÇİ

bax ölçü 1 və 3-cü mənalarda. Kənd əhalisi isə uzun illər boyu müxtəlif ölçü-biçidə olan damlarda və qazmalarda yaşayırdı

ÖLÇÜB-BİÇMƏK →

f. 1. Tikiləcək paltarın və s.-nin ölçüsünü götürmək və bu ölçüyə əsasən parçasını kəsmək. 2. məc. Götür-qoy etmək, hərtərəfli fikirləşmək