Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÖLÇÜB-BİÇMƏK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

f.
1. Tikiləcək paltarın və s.-nin ölçüsünü götürmək və bu ölçüyə əsasən parçasını kəsmək.
2. məc. Götür-qoy etmək, hərtərəfli fikirləşmək. Ölçüb-biçib nəticə çıxarmaq.
[Gözəl] düşünməli, ölçüb-biçməli, cavab verməli idi. Ə.Vəliyev.
Hidayət, kişinin bu vəziyyətində ona verəcəyi cavabı ölçüb-biçmədi. B.Bayramov.

← ÖLÇÜB-BİÇMƏ

“Ölçüb-biçmək”dən f.is

ÖLÇÜCÜ →

is. xüs. Ölçən, bir şeyin ölçüsünü müəyyən edən cihaz, alət və s. // Sif. mənasında. Ölçücü cihazlar