Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÖLÇÜCÜ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. xüs. Ölçən, bir şeyin ölçüsünü müəyyən edən cihaz, alət və s.
// Sif. mənasında. Ölçücü cihazlar.
← ÖLÇÜB-BİÇMƏK

f. 1. Tikiləcək paltarın və s.-nin ölçüsünü götürmək və bu ölçüyə əsasən parçasını kəsmək. 2. məc. Götür-qoy etmək, hərtərəfli fikirləşmək

ÖLÇÜLMƏ →

“Ölçülmək”dən f.is. Taxılın ölçülməsi. Sahənin ölçülməsi. Paltarın ölçülməsi