ÖLÇÜLMƏ

Ölçülmək”dən f.is. Taxılın ölçülməsi. Sahənin ölçülməsi. Paltarın ölçülməsi.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

ÖLÇÜLMƏ вымеривание, примеривание, обмеривание, обмер ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

ÖLÇÜLMƏ сущ. от глаг. ölçülmək: 1. измерение. Dərinliyin ölçülməsi измерение глубины, hündürlüyün ölçülməsi измерение высоты, təzyiqin ölçülməsi измерение давления, məsafənin ölçülməsi измерение расстояния, sürətin ölçülməsi измерение скорости, həcmin ölçülməsi измерение объёма, müqavimətin ölçülməsi измерение сопротивления, tutumun ölçülməsi измерение ёмкости, sıxlığın ölçülməsi измерение плотности, xətanın ölçülməsi измерение погрешности, tezliyin ölçülməsi измерение частоты 2. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan