Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÖLÇÜLMƏK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Ölçmək”dən məch. İnsanın qiyməti onun qabiliyyəti və əxlaqı ilə ölçülür.
– Vəzni, dərəcəsi hər bir hörmətin; Zəhmətlə ölçülür vətənimizdə. B.Vahabzadə.

← ÖLÇÜLMƏ

“Ölçülmək”dən f.is. Taxılın ölçülməsi. Sahənin ölçülməsi. Paltarın ölçülməsi

ÖLÇÜLMƏZ →

bax ölçüyəgəlməz