Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÖLÇÜLMƏZ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

bax ölçüyəgəlməz.
← ÖLÇÜLMƏK

“Ölçmək”dən məch. İnsanın qiyməti onun qabiliyyəti və əxlaqı ilə ölçülür. – Vəzni, dərəcəsi hər bir hörmətin; Zəhmətlə ölçülür vətənimizdə

ÖLÇÜLMƏZLİK →

bax ölçüyəgəlməzlik