Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÖLÇÜLÜ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.