Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÖLÇÜLÜB-BİÇİLMƏ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
ÖLÇÜLÜB-BİÇİLMƏ
Ölçülüb-biçilmək” dən f.is.
← ÖLÇÜLÜ

sif. Ölçüsü olan

ÖLÇÜLÜB-BİÇİLMƏK →

məch. Hərtərəfli düşünülmək, götür-qoy edilmək