Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÖLÇÜLÜB-BİÇİLMƏK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
ÖLÇÜLÜB-BİÇİLMƏK
məch. Hərtərəfli düşünülmək, götür-qoy edilmək.
← ÖLÇÜLÜB-BİÇİLMƏ

“Ölçülüb-biçilmək” dən f.is

ÖLÇÜLÜB-BİÇİLMİŞ →

f.sif. Hərtərəfli düşünülmüş, hərtərəfli düşünüldükdən sonra qəbul edilmiş. Ölçülüb-biçilmiş qərar