Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÖLÇÜLÜB-BİÇİLMİŞ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
ÖLÇÜLÜB-BİÇİLMİŞ
f.sif. Hərtərəfli düşünülmüş, hərtərəfli düşünüldükdən sonra qəbul edilmiş. Ölçülüb-biçilmiş qərar.
← ÖLÇÜLÜB-BİÇİLMƏK

məch. Hərtərəfli düşünülmək, götür-qoy edilmək

ÖLÇÜSÜZ →

sif. Ölçüsü olmayan; çox böyük, geniş, ölçüyəgəlməz. Həyat ona nə böyük; Nə ölçüsüz (z.) görünür; Birdən qapıda əziz; Mehriban üz görünür