Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÖLÇÜSÜZ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. Ölçüsü olmayan; çox böyük, geniş, ölçüyəgəlməz.
Həyat ona nə böyük; Nə ölçüsüz (z.) görünür; Birdən qapıda əziz; Mehriban üz görünür. R.Rza.

□ Ölçüsüz corab – müəyyən ölçüsü olmayıb hər bir ayağa gələn elastik corab.
← ÖLÇÜLÜB-BİÇİLMİŞ

f.sif. Hərtərəfli düşünülmüş, hərtərəfli düşünüldükdən sonra qəbul edilmiş. Ölçülüb-biçilmiş qərar

ÖLÇÜSÜZ-BİÇİMSİZ →

zərf Ölçüb-biçmədən, götür-qoy etmədən, fikirləşmədən. [Hacı Əliqulu] ölçüsüz-biçimsiz söz danışan adam deyil