Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÖLÇÜSÜZ-BİÇİMSİZ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
ÖLÇÜSÜZ-BİÇİMSİZ
zərf Ölçüb-biçmədən, götür-qoy etmədən, fikirləşmədən.
[Hacı Əliqulu] ölçüsüz-biçimsiz söz danışan adam deyil. Qantəmir.

← ÖLÇÜSÜZ

sif. Ölçüsü olmayan; çox böyük, geniş, ölçüyəgəlməz. Həyat ona nə böyük; Nə ölçüsüz (z.) görünür; Birdən qapıda əziz; Mehriban üz görünür

ÖLÇÜSÜZLÜK →

is. Ölçüsü olmama; çox böyüklük, ölçüyəgəlməzlik