Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÖLÇÜSÜZLÜK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Ölçüsü olmama; çox böyüklük, ölçüyəgəlməzlik.
← ÖLÇÜSÜZ-BİÇİMSİZ

zərf Ölçüb-biçmədən, götür-qoy etmədən, fikirləşmədən. [Hacı Əliqulu] ölçüsüz-biçimsiz söz danışan adam deyil

ÖLÇÜYƏGƏLMƏZ →

sif. Heç bir ölçü ilə ölçülə bilməyən; çox böyük, saysız-hesabsız, çox yekə, ucsuz-bucaqsız. Ölçüyəgəlməz miqdar