Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÖLÇÜYƏGƏLMƏZ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. Heç bir ölçü ilə ölçülə bilməyən; çox böyük, saysız-hesabsız, çox yekə, ucsuz-bucaqsız. Ölçüyəgəlməz miqdar. Ölçüyəgəlməz sahə.
← ÖLÇÜSÜZLÜK

is. Ölçüsü olmama; çox böyüklük, ölçüyəgəlməzlik

ÖLÇÜYƏGƏLMƏZLİK →

is. Heç bir ölçü ilə ölçülə bilməmə; son dərəcə çoxluq, böyüklük, irilik, ölçülməzlik