Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÖSKÜRMƏ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Öskürtmək”dən f.is. Öskürmələr, asqırmalar, boğaz arıtmalar birbirinə qarışdı. M.S.Ordubadi. Qaraltının öskürməsi Qüdrətəli üçün naməlumu aşkar etdi. T.Ş.Simurq.
← ÖSKÜRƏKOTU

is. bot. Gilli torpaqlarda, rütubətli dərələrdə, uçqunlarda və sahillərdə bitən çoxillik ot-bitki.

ÖSKÜRTMƏ →

“Öskürtmək”dən f.is.