Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÖSKÜRTMƏK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

icb. Öskürəyə səbəb olmaq, öskürək gətirmək. [Daşdəmir:] Başqa tütün çəkəndə məni öskürdür. M.Rzaquluzadə.
← ÖSKÜRTMƏ

“Öskürtmək”dən f.is.

ÖSKÜRTÜ →

bax öskürək. Öskürtü səsi. – Hava sakit, kənd səssiz olanda qonaqların öskürtüsü eşidilir. Ə.Vəliyev.