Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÖSKÜRÜŞMƏ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Öskürüşmək”dən f.is. Kolxoz tövlələrinin qabağında .. qoyun və keçilərin öskürüşməsi davam edirdi. Ə.Vəliyev.
← ÖSKÜRTÜ

bax öskürək. Öskürtü səsi. – Hava sakit, kənd səssiz olanda qonaqların öskürtüsü eşidilir. Ə.Vəliyev.

ÖSKÜRÜŞMƏK →

qarş. Birdən, bir-birinin dalınca öskürmək (çoxları haqqında).