Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÖSKÜRÜŞMƏK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

qarş. Birdən, bir-birinin dalınca öskürmək (çoxları haqqında). Qoyunlar gövşəyir, keçilər öskürüşür, itlər hürüşür, çobanlar səs eləyib bir-birinin yatmasına mane olurdular. Ə.Vəliyev.
← ÖSKÜRÜŞMƏ

“Öskürüşmək”dən f.is. Kolxoz tövlələrinin qabağında .

ÖTƏ₁ →

əvəz. 1. Danışana görə əsas götürülən bir şeydən daha uzaq olan yeri, tərəfi bildirir (bəri müqabili).