ÖYRƏNCƏ(K)Lİ

sif. Adətkərdə, öyrəşmiş, adət etmiş, vərdiş eləmiş, alışmış. Mən torpağı bölünməyə öyrəncəliyəm; Heç qazanan görməmişəm bölənləri də.. M.Araz. [Gülnaz:] Mən öyrəncəliyəm, – dedi, – heç bir şey olmaz. Q.İlkin.