Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

ÖYRƏNİLMƏ сущ. от глаг. öyrənilmək: 1. изучение. Ayrı-ayrı fənlərin öyrənilməsi изучение отдельных дисциплин, ədəbiyyatın öyrənilməsi изучение литературы, dillərin öyrənilməsi изучение языков, riyaziyyatın öyrənilməsi изучение математики, yaradıcılığının öyrənilməsi kimin изучение творчества кого, чьего, problemin öyrənilməsi изучение проблемы 2. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan