Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

P

Həmin söz digər lüğətlərdə: