Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

PAÇABƏND

is. [fars.]: paçabənd etmək (eləmək) – b a x paçalamaq. [Mirzə Səttar:] Xux, yeyərsiz məni, çox böyük adamlar gəlir, onları paçabənd eyləyib qoyaram altıma. M.Əliyev.

Həmin söz digər lüğətlərdə: