Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

PAÇALAMAQ

f. Paçasından tutmaq; yapışmaq, paçabənd etmək. Nuşapəri xanım səbir eləyə bilməyib tez yorğan-döşəkdən durdu, qarını paçalayıb, qoydu dizinin altına. (Nağıl). [Feyzi] cəsarətlə sürünün içinə yeriyib, ala əmliyi paçaladı.. B.Bayramov.

Həmin söz digər lüğətlərdə: