Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

PADAR

is. Türk tayfalarından birinin adı və həmin tayfaya mənsub olan adam.

Həmin söz digər lüğətlərdə: