Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində PADŞAH sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [fars.]
1. Hökmdar, imperator, şah, sultan. Qoy səndən kiçiklər çapsınlar, sən çapma. Yalnız böyük padşahların qarşısında ad qazanmaq və ya özünü göstərmək üçün çapmağına dəyər. “Qabusnamə”.
2. məc. dan. Yarışda, oyunda, məclisdə və s.-də başçılıq edən adama verilən ad. Yat, yat, İmamqulu! – deyə birdən padşah çığırdı, – yat, yat! Çəmənzəminli. Toy məclisidir. Qoçu Əsgər padşah olub, yuxarı başda əyləşibdir. Ü.Hacıbəyov.
← PADAR

is. Türk tayfalarından birinin adı və həmin tayfaya mənsub olan adam.

PADŞAHLIQ →

is. köhn. 1. Padşah vəzifəsi; şahlıq. Məlik Çoban çox ədalətlə padşahlıq etməyə, camaatla yaxşı rəftar etməyə başladı.