Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində PADŞAHPƏRƏST sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [fars.] Padşah tərəfdarı, padşahlıq üsuli-idarəsi tərəfdarı; monarxist.
← PADŞAHLIQ

is. köhn. 1. Padşah vəzifəsi; şahlıq. Məlik Çoban çox ədalətlə padşahlıq etməyə, camaatla yaxşı rəftar etməyə başladı.

PADŞAHPƏRƏSTLİK →

is. Padşah üsuliidarəsinə tərəfdar olma, onu yeganə dövlət üsulu kimi qəbul etməkdən ibarət mürtəce siyasi cərəyan.