Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

PADŞAHPƏRƏSTLİK

is. Padşah üsuliidarəsinə tərəfdar olma, onu yeganə dövlət üsulu kimi qəbul etməkdən ibarət mürtəce siyasi cərəyan.

Həmin söz digər lüğətlərdə: