Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

PAFOSLU

Həmin söz digər lüğətlərdə: