Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində PAH sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

nida. Təəccüb, təəssüf, kədər kimi hissləri ifadə edir. Pah, nə pis oldu. Pah, nə çox kitabın var. Pah, yaman işə düşdük. _ Pah atonnan dan. – cümlənin əvvəlində işlənərək təəccüb bildirir. Pah atonnan, nə ağır yatdı bu oğlan, ölübə! Nə də tərpənməyir üstündəki yorğan, ölübə!.. M.Ə.Sabir.
← PAFOSLU

sif. Ehtiraslı, coşqun, təmtəraqlı. Pafoslu nitq. Pafoslu çıxış.

PAHO →

bax pah. [Hamı:] Paho! Bu nə işdir, .. belə də adam aldatmaq olarmı? Ü.