Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində PAHO sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

bax pah. [Hamı:] Paho! Bu nə işdir, .. belə də adam aldatmaq olarmı? Ü.Hacıbəyov. Paho, strajnik gəlib ki, xoş gördük! – deyə Əhməd irəli gəlib Fərmanla görüşdü. Ə.Abasov.
← PAH

nida. Təəccüb, təəssüf, kədər kimi hissləri ifadə edir.

PAXAR →

is. Uzaq Şərqdə yaşayan etnik azlıqlar qrupu və həmin qrupa mənsub olan adam.