Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

PAXIR

bax pas. Baxıb saxta gözümüzlə; Hamar gördük çuxuru biz; Saray bildik axuru biz; Görəmmədik qat bağlayan paxırı biz. B.Vahabzadə.

Həmin söz digər lüğətlərdə: