Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

PAXIRLANMA

Həmin söz digər lüğətlərdə: