Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində PAXIRLANMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

bax paslanmaq.
← PAXIRLANMA

“Paxırlanmaq”dan f.is.

PAXIRLI →

bax paslı. Qumru qalayı getmiş, paxırlı tiyançanı gətirib küncə qoydu.