Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində PAXLA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. İçində iri dənələri olan bostan bitkisi. Paxlanı becərmək. // Həmin bitkinin plova qatılan iri toxumu.
← PAXIRLI

bax paslı. Qumru qalayı getmiş, paxırlı tiyançanı gətirib küncə qoydu.

PAXLALI →

sif. İçində paxla olan, paxla ilə bişirilmiş.