Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

PAXLALI

sif. İçində paxla olan, paxla ilə bişirilmiş. Paxlalı aş. _ Paxlalı bitkilər – bax paxlalılar. Paxlalı bitkilər əkilən sahələrin torpağı azot birləşmələrilə zənginləşir və münbit olur. H.Qədirov.

Həmin söz digər lüğətlərdə: